Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som du ska ta hand om. I skriften Hur gör jag nu tar vi upp många av dessa frågeställningar och besvarar dem. Skriften finns här i sin helhet i PDF-format, men om du hellre vill så kan du beställa den kostnadsfritt från oss eller från SBF

 

 Hur gr jag