Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så radikalt som när en anhörig avlider, en situation som vi kanske tidigare aldrig ställts inför. Det kan vara svårt att inse vad som har hänt. Tillsammans med familjen, släkt och/eller vänner kan man diskutera hur man vill att begravningen ska se ut. Det kanske finns speciella önskemål om musik, ceremoni, begravningstransporter eller något annat.

Är du nära anhörig som skall hantera allt ifrån planera begravning och andra praktiska frågor, till juridiska frågor, bör du så snart som möjligt kontakta begravningsbyrån.

Innan byråbesöket kan du gå in på "Begravningsbyrån Online", där du i lugn och ro kan gå igenom förberedelserna inför begravningen. Där kan ni vara flera inne samtidigt och gå igenom förberedelserna. Här har vi samlat de vanligaste frågorna som du kommer att ställas inför. Prata igenom frågorna med dina närmaste och skriv gärna ut sammanställningen och ta med eller maila den till begravningsbyrån .

Anställda på en auktoriserad begravningsbyrå är utbildade enligt SBF:s strikta regler och kommer att vara ett personligt stöd under hela processen.

Förberedelse inför besöket hos begravningsbyrå BOSBF


Ny begravningslag 1 maj 2012 Enligt en lagändring som trädde i kraft den 1 maj 2012 får tiden mellan dödsfall och gravsättning, alternativt kremering, vara en månad, mot tidigare två månader. Som anhörig bör man nu ganska snart efter dödsfallet kontakta en begravningsbyrå för att ordna begravning.