Länkar till vanliga fonder

Här nedan finner du några av de vanligaste minnesfonderna. De som har kontonummer som börjar på 90 står under kontroll av Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI.

act - Svenska Kyrkans Internationella arbete
Webbsida  | Tel: 010-181 93 00 | Plusgiro 90 01 22-3 | Bankgiro 900-1223

Alzheimerfonden, Insamlingsstiftelsen
Webbsida | Tel: 020-30 11 30 | Plusgiro 90 11 19-8 | Bankgiro 901-1198

Amnesty International
Webbsida | Tel: 08-729 02 94 | Plusgiro 90 00 72-0 | Bankgiro 900-0720

Astma och Allergiförbundet Forskningsfond
Webbsida | Tel: 08-506 28 200 | Plusgiro 90 03 74-0 | Bankgiro 900-3740

Barncancerfonden
Webbsida | Tel: 020-90 20 90 | Plusgiro 90 20 90-0 | Bankgiro 902-0900

Bräcke diakoni
Webbsida | Tel: 031-50 25 00

Cancerfonden-Riksföreningen mot cancer
Webbsida | Tel: 010-199 10 10 | Plusgiro 90 19 86-0 | Bankgiro 901-9514

Demensfonden, Stiftelsen
Webbsida | Tel: 08-658 99 26 | Plusgiro 90 08 58-2 | Bankgiro 900-8582

Diabetesförbundets Forskningsfond, Stiftelsen Svenska
Webbsida | Tel: 08-564 821 00 | Plusgiro 90 09 01-0 | Bankgiro 900-9010

Djurens Rätt
Webbsida | Tel: 08-555 914 40 | Plusgiro 90 10 87-7 | Bankgiro 901-0877

Erikshjälpen
Webbsida | Tel: 0383-46 74 50 | Plusgiro 90 09 28-3 | Bankgiro 900-9283

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Stiftelsen
Webbsida | Tel: 031-755 36 09 | Plusgiro 90 01 70-2 | Bankgiro 900-1702

Hjärnfonden, Insamlingsstiftelse
Webbsida | Tel: 020-523 523 | Plusgiro 90 11 25-5 | Bankgiro 901-1255

HjärtLung, Riksförbundet
Webbsida | Tel: 08-556 06 200 | Plusgiro 90 10 10-9 | Bankgiro 901-0109

Hjärt-Lungfonden
Webbsida | Tel: 0200-88 24 00 | Plusgiro 90 91 92-7 | Bankgiro 909-1927

Hjärtebarnsfonden
Webbsida | Tel: 08-442 46 50 | Plusgiro 90 05 87-7 | Bankgiro 900-5877

Hundstallet, Svenska Hundskyddsföreningen
Webbsida | Tel: 08-20 38 48 | Plusgiro 90 05 57-0 | Bankgiro 900-5570

Individuell Människohjälp
Webbsida | Tel: 046-32 99 30 | Plusgiro 90 07 06-3 | Bankgiro 900-7063

Lions Cancerfond Väst
Webbsida | Tel: 020-33 44 44 | Plusgiro 90 01 92-6 | Bankgiro 900-1926

Lions Clubs International
Webbsida | Tel: 08 - 744 59 00 | Plusgiro 90 19 48-0 | Bankgiro 901-9480

Läkare Utan Gränser
Webbsida | Tel: 010-199 33 00 | Plusgiro 90 06 03-2 | Bankgiro 900-6032

Läkarmissionen
Webbsida | Tel: 08-620 02 00 | Plusgiro 90 17 18-7 och 90 00 21-7 (ej OCR)

Neuro ( Tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund)
Webbsida | Tel: 08-677 70 10 | Plusgiro 90 10 07-5 | Bankgiro 901-0075

Nordens Ark
Webbsida | Tel: 0523-795 90 | Plusgiro 90 04 60-7 | Bankgiro 900-4607

Njurförbundet / Njurfonden
Webbsida | Tel: 020-90 01 00| Plusgiro 90 03 67-4 | Bankgiro 900-3674

Parkinsonförbundets Forskningsfond
Webbsida | Tel: 08-666 20 70 | Plusgiro 90 07 94-9 | Bankgiro 900-7949

Radiohjälpen, Stiftelsen
Webbsida | Tel: 08-784 24 42 | Plusgiro 90 19 50-6 | Bankgiro 901-9506

Reumatikerförbundet
Webbsida | Tel: 08-505 805 00 | Plusgiro 90 03 19-5 | Bankgiro 900-3195

Rädda Barnens Riksförbund
Webbsida | Tel: 020-52 52 00 | Plusgiro 90 20 03-3 | Bankgiro 902-0033

Röda korsets centralstyrelse, Svenska
Webbsida | Tel: 0771-19 95 00 | Plusgiro 90 08 00-4 | Bankgiro 900-8004

Sjöräddningssällskapet
Webbsida | Tel: 077-579 00 90 | Plusgiro 90 05 00-0 | Bankgiro 900-5000

Sjömanskyrkan i Göteborgs stift, Stiftelsen
Webbsida | Tel: 031-745 50 26 | Plusgiro 90 03 43-5 | Swish 123 387 87 41

SOS-Barnbyar, Sverige, Föreningen
Webbsida | Tel: 08-545 832 04 | Plusgiro 90 02 29-6 | Bankgiro 900-2031

STROKE-Riksförbundet
Webbsida | Tel: 0200-88 31 31 | Plusgiro 90 05 30-7

Svenska Kyrkans Internationella arbete - act
Webbsida | Tel: 010-181 93 00 | Plusgiro 90 01 22-3 | Bankgiro 900-1223

Vi-skogen
Webbsida | Tel: 08-120 372 00 | Plusgiro 90 05 08-3 | Bankgiro 900-5083

Världsnaturfonden WWF
Webbsida | Tel: 08-624 74 14 | Plusgiro 90 19 74-6 | Bankgiro 901-9746