En av de kanske vanligaste frågorna kring begravningar är just "Hur mycket kostar en begravning". Frågan är naturligtvis svår att ge ett enkelt svar på, eftersom det är så många faktorer som spelar in. Vi har som auktoriserad begravningsybyrå alltid en detaljerad prislista tillgänglig både på byrån och här på vår webbplats.

Utdrag ur skriften "Hur gör jag nu"

Hur mycket en begravning kostar beror på var den ska äga rum och på hur omfattande du vill att arrangemanget ska vara. Dra dig inte för att fråga vad saker och ting kostar. Begravningsbyrån ska också lämna en skriftlig bekräftelse på vad ni har kommit överens om, med alla kostnader specificerade. Begravningen betalas i första hand av dödsboet, inte av de efterlevande. Begravningsbyrån undersöker också om det finns pengar avsatta till begravningen på ett speciellt bankkonto och om det finns försäkringar. Finns det inga pengar i dödsboet kan man få bidrag av kommunen till en skälig begravning. Begravningsbyrån hjälper dig att kontakta kommunen om du så önskar.