Gällande från 2024 01 01, dödsfall och begravning i Göteborg, folkbokförd i Sverige.

"Det viktigaste är inte vad kostnaden för begravningen börjar på, utan vad den slutar på."

En av de vanligaste frågorna vi får är vad kostnaden är för en enkel begravning.
Vi har därför valt att ha ett par "paketpris", som syns här nedanför.
Vi upprättar gärna ett kostnadsförslag tillsammans med er utifrån era önskemål,
det tar inte mer än en kvart och är naturligtvis kostnadsfritt.

Hisingens Begravningsbyrås priser är fasta. Vårt arvode för att ordna en begravning med
akt i kyrka, kapell eller motsvarande är alltid 4.800:- Anhöriga skall kunna känna att
vårt kunnande och våra tjänster står till deras förfogande utan att någon "taxameter"
slås på. På våra underleverantörer ställs högsta krav på pris och kvalitet.
Deras varor och tjänster erbjuds självklart till samma eller lägre pris än vad dödsboet
skulle behöva betala vid egen upphandling.
Samtliga priser inklusive moms och sociala avgifter.

ENKELT ALTERNATIV UTAN BEGRAVNINGSAKT  
KISTA 4.500:-
BISÄTTNING 3.250:-
BYRÅNS ARBETSKOSTNAD 2.250:-
TOTAL KOSTNAD 10.000:-
   
MINIPRIS MED BEGRAVNINGSAKT  
KISTA 4.500:-
BISÄTTNING 3.250:-
REPRESENTANT VID BEGRAVNINGEN 2.450:-
BYRÅNS ARBETSKOSTNAD 4.800:-
TOTAL KOSTNAD 15.000:-

I exemplen ovan ingår:

En enklare kista avsedd att användas med bårtäcke vid begravningsakt, utkörning av kista till
bårhus, kistläggning av den avlidne, bisättningstransport av kistan till
krematorium eller bisättningslokal i väntan på begravning.

Observera att om den avlidne inte tillhör Svenska kyrkan, tillkommer i de fall en akt i kyrklig
ordning önskas, avgifter fastställda av pastoratet eller församlingen.

Representantens arbete omfattar:

Resa, kontakter med anhöriga, före under och efter ceremonin, ansvar och förberedelser,
kontroll av kista och dekoration, dekorering kring båren, kontakt med officiant, organist och
övriga medverkande. Eventuell medverkan och arrangemang vid minnesstund.

Byråns arbetskostnad omfattar:

Kundgenomgång med efterföljande kontakter. Kontakt med församlingsexpedition för döds-
fallsanmälan, Skatteverket för intygsbegäran m.m. och med vårdenhet angående stoftets
avhämtning och ev. balsamering. I förekommande fall bokning av begravningslokal, officiant,
organist och solister. Beställning av gravöppning, bärare, blommor och trycksaker.
Bokning av lokal för minnesstund och beställning av förtäring. Utskrift och förmedling av
döds- och tackannonser. Hjälp att söka försäkringar. Kontroll och sammanställning
av debiteringar och förskottsutlägg. Administration, totalansvar och kvalitetskontroll.

MÅSTE FINNAS MED I ALLA UPPDRAG  
KISTA från 4.500:-
BISÄTTNING (transport från bårhus 3.250:-
till kyrka/kapell/krematorium/kyrkogård)  
BYRÅNS ARBETSKOSTNAD (utan/med begravningsakt) 2.250:-/4.800:-
   
TILLVAL OCH ALTERNATIV  
KISTOR av spånskiva, furu, ek eller körsbär
målade, folierade eller bonade
4.500:- till 66.000:-
URNOR av förgängligt material,stärkelse, bark, trä, järn och lera, eller oförgänglig brons och koppar 1.300:- till 15.600:-
BISÄTTNING, hämtning i hemmet med bår eller kista,
utöver fasta avgiften 3.250:-
1.950:-
PÅKLÄDNING egna kläder 850:-
SVEPNINGSDRÄKT om inte egna kläder används 450:-
BEGRAVNINGSBIL för insättning i kyrka eller
krematorium, täcks av begravningsavgiften
0:-
BÄRARE VID SÅDAN TRANSPORT, täcks av begravningsavgiften 0:-
DÖDSANNONS, ex. GP 130 mm. I priset ingår publicering på familjesidan.se och vår hemsida. 4.800:-
KISTDEKORATION, med blommor är vanligast,
priset varierar oftast från
2.500:- till 5.000:-
BÅRTÄCKE, utlånas kostnadsfritt i kapellen och många kyrkor 0:-
TRANSPORT av bårtäcke till kyrka som ej har eget 600:-
TRYCKSAKER, priset är beroende av antal och utseende
ex. 25 st. programkort med standardsymbol i färg
1.200:-
SOLOSÅNG eller MUSIK 3.000:- till 5.000:-
ORGANISTför avliden som inte tillhör Svenska Kyrkan 3.000:-
FÖRTÄRING enl. resp. näringsställes prislista,
ex. Matinspiration: Landgång, dricka, kaffe, tårta inklusive
serveringspersonal, dukar, blommor, ljus, diskning och städning
350:- per kuvert
HYRA av Församlingshem 500:- till 1.600:-
REPRESENTANT vid gravsättning av urna 600:-
BÄRARE vid begravning i centrala Gbg, ej procession, 1 / 6 st
täcks av kyrkoavgiften vid akt i Svenska kyrkans ordning
1.000:- / 6.000:-
BILLIKVAGN vid procession, utöver den del av kostnaden
som täcks av begravningsavgiften
1.950:-
BLOMBIL för transport till grav/kransgård 650:-
TEXTKOMPLETTERING på gravsten / platta / natursten,
grundavgift 3.200:- + 100:-/ tecken (miniavg. 10 tecken)
från 4.200:-
BOUPPTECKNING och övriga juridiska tjänster,
ex. bouppteckning
från 6.500:-
Kostnaderna för juridiska tjänster är beroende av ärendets omfattning och avtalas mellan dödsboet och resp. företag, som också fakturerar dessa separat.