Hisingens Begravningsbyrås prislista

Gällande från 2018 04 01, för begravning där dödsfall skett och begravning ordnas i Göteborg för person folkbokförd i Sverige. Samtliga priser inkluderar moms och sociala avgifter.

"Det viktigaste är inte vad kostnaden för begravningen börjar på, utan vad den slutar på."

Många anhöriga som skall ordna en begravning försöker genom att söka på nätet eller ta kontakt per telefon bilda sig en uppfattning om vad begravningsbyråerna har att erbjuda och vad kostnaden blir. Den vanligaste frågan vi får är om kostnaden för en enkel begravning. Därför har också vi ett par "paketpris", som syns här nedanför. När man mer detaljerat går igenom utformningen av begravningen brukar önskemålen ofta mångfaldiga kostnaden jämfört med paketpriset. Det är svårt att jämföra de olika byråernas priser för dessa "tilläggstjänster", men skillnaderna summerade blir tusenlappar.

Hisingens Begravningsbyrås priser är fasta. Vårt arvode för att ordna en begravning med akt i kyrka, kapell eller motsvarande är alltid 3.850:- Anhöriga skall kunna känna att vårt kunnande och våra tjänster står till deras förfogande utan att någon "taxameter" slås på. På våra underleverantörer ställs högsta krav på pris och kvalitet. Deras varor och tjänster erbjuds självklart till samma eller lägre pris än vad dödsboet skulle behöva betala vid egen upphandling.

Det är mycket svårt för anhöriga att, efter att i över en timme ha suttit ner med en representant för en begravningsbyrå och detaljerat gått igenom ett begravningsuppdrag, be att få återkomma med eventuell beställning och sedan gå till en annan byrå för att jämföra priser. Ett kostnadsförslag som ger rimligt underlag för jämförelser tar inte mer än en kvart att upprätta vid besök eller per telefon och erbjuds kostnadsfritt av oss och alla andra seriösa begravningsbyråer.

ENKELT ALTERNATIV UTAN BEGRAVNINGSAKT  
KISTA 3.500:-
BISÄTTNING 2.350:-
BYRÅNS ARVODE 1.650:-
TOTAL KOSTNAD 7.500:-
   
MINIPRIS MED BEGRAVNINGSAKT  
KISTA 3.500:-
BISÄTTNING 2.350:-
REPRESENTANT VID BEGRAVNINGEN 1.800:-
BYRÅNS ARVODE 3.850:-
TOTAL KOSTNAD 11.500:-

I exemplen ovan ingår:

En enklare kista avsedd att användas med bårtäcke vid begravningsakt, utkörning av kista till bårhus, kistläggning av den avlidne och svepdräkt när egna kläder inte används, bisättningstransport av kistan till krematorium eller bisättningslokal i väntan på begravning.

Observera att om den avlidne inte tillhör Svenska kyrkan, tillkommer i de fall en akt i kyrklig ordning önskas, avgifter fastställda av Göteborgs Kyrkliga Samfällighet, för kyrka (6.000:-), präst (4.800:-), organist (2.400:- ) och ev. processionsbärning (7.500:-).

Representantens arbete omfattar:

Resa, kontakter med anhöriga, före under och efter ceremonin, ansvar och förberedelser, kontroll av kista och dekoration, dekorering kring båren, kontakt med officiant, organist och övriga medverkande. Eventuell medverkan och arrangemang vid minnesstund.

Byråns arvode omfattar:

Kundgenomgång med efterföljande kontakter. Kontakt med församlingsexpedition för dödsfallsanmälan, Skatteverket för intygsbegäran m.m. och med vårdenhet angående stoftets avhämtning och ev. balsamering. I förekommande fall bokning av begravningslokal, officiant, organist och solister. Beställning av gravöppning, bärare, blommor och trycksaker. Bokning av lokal för minnesstund och beställning av förtäring. Utskrift och förmedling av döds- och tackannonser. Hjälp att söka försäkringar. Kontroll och sammanställning av debiteringar och förskottsutlägg. Administration, totalansvar och kvalitetskontroll.

MÅSTE FINNAS MED I ALLA UPPDRAG  
KISTA från 3.500:-
BISÄTTNING (transport från bårhus 2.350:-
till kyrka/kapell/krematorium/kyrkogård)  
BYRÅNS ARVODE (utan/med begravningsakt) 1.650:-/3.850:-
   
TILLVAL OCH ALTERNATIV  
KISTOR av spånskiva, furu, björk, ek eller körsbär 3.500:- till 37.500:-
URNOR av trä, bark, stärkelse, järn, zink, keramik, brons eller koppar 340:- till 8.170:-
BISÄTTNING, hämtning i hemmet med bår/kista, utöver fasta avgiften 2.350:- 1.800:-
PÅKLÄDNING egna kläder 650:-
BEGRAVNINGSBIL för insättning i kyrka/krematorium, täcks av begravningsavgiften 0:-
BÄRARE VID SÅDAN TRANSPORT täcks av begravningsavgiften 0:-
DÖDSANNONS, prisex. GP 135 mm inkl.publicering på familjesidan.se och hisingens.se 3.365:-
KISTDEKORATION, med blommor är vanligast, priset varierar oftast från 2.500:- till 5.000:-
BÅRTÄCKE, utlånas kostnadsfritt i kapellen och många kyrkor 0:-
TRANSPORT av Bårtäcke till kyrka 550:-
TRYCKSAKER, priset beror på antal och utseende ex. 30 st svart/vita psalmkort 685:-
SOLOSÅNG eller MUSIK 2.500:- till 4.000:-
ORGANIST vid begravning som inte är i Svenska Kyrkans ordning 1.500:-
FÖRTÄRING enl. resp. näringsställes prislista, ex. Lundgrens konditori tre snittar, dricka, kaffe och tårta per kuvert 210:-
HYRA av Församlingshem 400:- till 1.600:-
REPRESENTANT vid gravsättning av urna 600:-
BÄRARE vid begravning i centrala Gbg, ej procession, täcks avkyrkoavgiften vid akt i Svenska kyrkans ordning, per st / 6st 775:- / 4.650:-
BILLIKVAGN vid procession, utöver den del av kostnaden som täcks av begravningsavgiften 1.800:-
BLOMBIL för transport till grav/kransgård 650:-
TEXTKOMPLETTERING på gravsten/platta/natursten, grundavgift 1.200:- + 120:-/tecken (miniavg. 10 tecken) från 2.400:-
BOUPPTECKNING och övriga juridiska tjänster, ex. från 3.500:-
Kostnaderna för juridiska tjänster är beroende av ärendets omfattning och avtalas mellan dödsboet och resp. företag, som också fakturerar dessa separat.