Ofta så refererar anhöriga till olika välgörande ändamål, exempelvis i dödsannonsen. Det kan röra sig om Rädda Barnen, Cancerfonden, Hjärt- Lungfonden med flera. Genom att skänka pengar till något av de önskade ändamålet så hedrar du den bortgångne och de anhöriga.

Om de anhöriga inte har uttryckt önskemål om minnesgåvor så anses det vara mindre lämpligt att lämna sådana till fonder som ligger en själv nära.

För att din gåva skall bli noterad och för att minska de administrativa kostnaderna kan du se hur du bäst gör för att skänka pengar under rubriken "Hur gör man?"