När någon dör påverkar det inte bara de allra närmaste, utan också dig som har en relation till den avlidne eller den avlidnes familj. Det kan vara i egenskap av vän, arbetskamrat, släkting, granne eller vårdpersonal.

När du är i den situationen uppstår förmodligen en rad frågor som rör såväl sorg som kontakten med de anhöriga och själva begravningen. Frågor som den här skriften försöker ge svar på.

I vårt moderna samhälle är döden inte så nära inpå oss som den var förr. För den skull har det inte blivit mindre viktigt att ha kunskaper om hur man ska bete sig i samband med ett dödsfall, snarare tvärtom. Kunskaperna hjälper oss hantera en av de händelser i livet som vi varken kan eller ska tränga undan.

Skriften innehåller också en del råd riktade till lärare och förskollärare, som råkar ut för att ett barn, ett barns förälder eller annan anhörig dör.

Vill du ha ett eller flera tryckta exemplar av "Att dela sorgen" för att ge till bekanta, är du välkommen att hämta dem hos oss på Hisingens Begravningsbyrå. Bland de skrifter som du kan få kostnadsfritt från oss finns också "Hur gör jag nu?", som främst är avsedd för den som just mist en nära anhörig och måste ordna med de praktiska frågorna kring begravningen.

Innehåll:

NÅGOT OM SORG

 • Själens läkeprocess
 • Din egen sorg
 • FÖRE BEGRAVNINGEN
 • Budskapet om dödsfallet
 • Själaringning, tacksägelse och andra kungörelser
 • Hör av dig så snart du kan
 • Vad ska du säga?
 • Vad kan du göra?
 • När förhållandet till de anhöriga är spänt
 • Kondoleans
 • Barn och döden
 • I skolan och på dagis
 • Flaggning
 • Blommor och kransar
 • Minnesgåvor
 • Hur förbereds begravningen?
 • BEGRAVNINGEN
 • Begravning i enskildhet
 • Begravningsgästernas klädsel
 • När ska man komma till begravningen?
 • Placering i kyrka/kapell Kyrklig begravning
 • Kyrklig begravning
 • Andra trossamfunds begravningsritualer
 • Borgerlig begravning
 • Prästens kläder
 • Fanor/fanbärare
 • Defilering
 • Barn på begravningar
 • Tal på begravningar
 • Fotografering
 • Minnesstunden
 • EFTER BEGRAVNINGEN
 • Uppmuntra kontakter
 • Hjälp till praktiskt
 • Ta del av begravningsbyråns kunnande
 • Rådgivning telefon 020-210 210