1. Inledning

Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. På Datainspektionens webbplats datainspektionen.se kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen (GDPR).


2. Personuppgiftsansvarig

Hisingens Begravnings- och Eldbegängelsebyrå AB (Hisingens) 556279-2381 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på Hisingens webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 9.


3. När samlar vi in dina personuppgifter?

När du beställer en begravning hos oss samlar vi bland annat in personuppgifter så som:
- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- Mailadress
- Personnummer
- Relation till den avlidne
- Specialkost, allergier och liknande information till minnesstund


4. Vilka uppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i samband med en begravning hos oss eller minnesstund.

Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Hisingens lagrar och behandlar dessa, antingen för fullgörande avtal, med samtycke eller med Hisingens berättigade intresse som rättslig grund.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till.


4.1 Hisingens webbplats

Kakor (cookies) används när du besöker vår webbplats. En kaka är en textfil som sparas av din webbläsare på datorn. Den lagrar information som kan underlätta surfandet, till exempel genom att den kan spara en inställning du har gjort på webbplatsen så att den finns kvar vid ditt nästa besök.

Webbanalysverktyg används på hisingens.se och kakor registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör till exempel antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

Webbplatsen innehåller två typer av kakor. Sessionskakor lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. Persistenta kakor sparar en fil under en begränsad tid på din dator. När du besöker webbplatsen får du en förfrågan om samtycke till användning av kakor. Om du önskar kan ditt samtycke till kakor dras tillbaka så att alla kakor som använts vid besök på webbplatsen raderas från din dator.


5. På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen?

Vi lagrar personuppgifter på våra servrar, i molntjänster, i låsta dokumentskåp och arkiv (fysisk pappersdokumentation).

Anställda på Hisingens Begravnings- och Eldbegängelsebyrå AB har tillgång till denna information. I vissa fall får personuppgiftsbiträden tidsbegränsad tillgång till informationen.


6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut de personuppgifter som samlats in. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan för extern bearbetning.

I de fall vi använder tredjepartsprodukter för att förbättra våra tjänster till dig reglerar vi detta i avtal med leverantören. Det är alltid Hisingens som ansvarar för behandlingen. I de fall där vi avslutar tredjepartstjänsten, säkerställer vi att dina uppgifter raderas.


7. Förändringar av personuppgiftspolicyn

Om denna personuppgiftspolicy ändras kommer Hisingens att publicera den uppdaterade policyn på hisingens.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Hisingens genomför några väsentliga förändringar i personuppgiftspolicyn kan Hisingens också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera en nyhet om det på Hisingens.se.


8. Dina rättigheter

Rätt till tillgång: Du kan som registrerad begära ett så kallat registerutdrag, med information om vilka personuppgifter Hisingens behandlar om dig. Önskemålet ska innehålla uppgifter om namn på den registrerade, och skickas med e-post eller vanlig post. Begäran besvaras garanterat inom en månad, oftast inom en vecka.

Rätt till rättelse: Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få det rättat genom att kontakta Hisingens.

Rätt till radering: Personuppgifter som sparas är förklarat i avsnitt 4, men som registrerad har du rätt att få din data raderad såvida Hisingenss intresse inte väger tyngre än din önskan om radering. Rätten till radering sker om rätt förutsättningar finns, till exempel om behandlingen enbart grundar sig på samtycke och du återkallar detta, eller om behandlingen sker för marknadsföring och du motsätter dig detta. För mer information kontakta Hisingens.

Rätt till invändning: Data som behandlas med stöd av intresseavvägning har du rätt att göra invändning mot, och för fortsatt behandling måste Hisingens visa att det finns intresse som väger tyngre. För mer information kontakta Hisingens.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter i enstaka situationer, som till exempel medan din rätt till rättelse, radering eller invändning behandlas. För mer information kontakta Hisingens.

Rätt till dataportabilitet: Personuppgifter och data du själv har lämnat till Hisingens har du rätt att genom fullmakt få ut och använda på annat håll till exempel hos en annan förening eller företag. Detta gäller bara vid samtycke eller avtal, men du har inte rätt att flytta de uppgifter som behandlas på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot lagen bör du anmäla detta till Hisingens snarast, se kontaktinformation nedan.


9. Kontaktinformation till Hisingens

Har du frågor om Hisingens behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss via e-post eller vanlig post: Hisingens Begravnings- och Eldbegängelsebyrå AB, Herkulesgatan 5, 417 04 Göteborg


10. Säkerhet

Hisingens har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Tack för din tid!