Lokala Traditioner
logo 2 anmalan varaprodukter 3
informationsmaterial2
varprislista 2
sbf big logo 0 telefon BOSBF
mail

Av naturliga skäl så skiljer sig traditionerna åt mellan olika orter och regioner i Sverige på samma sätt som de självklart skiljer sig mellan olika platser i världen. Vi på Hisingens Begravningsbyrå har naturligtvis stor erfarenhet av de lokala sedvänjorna och tar hänsyn till dessa i våra uppdrag.

Begravningstraditioner på vår ort

Har du frågor kring vad som gäller just här i vår region är du välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna om lokala seder och bru