Dokumentet Livsarkivet är framtaget av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din egen bortgång.

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för dina önskemål själv. I vissa frågor är det naturligtvis rätt att ge de efterlevande frihet att ordna allt på det sätt de tycker är bäst. Med ett enkelt kryss kan du då överlåta beslutet i den frågan till dina efterlevande.

Dokumentet Livsarkivet kan du hämta kostnadsfritt hos oss och som tar upp ett stort antal frågor, från organdonation, gåvor och testamente till val av gravplats och hur du kan vara klädd i kistan.

Om du är osäker på vilka valmöjligheter som finns och vad som skiljer dem åt, är det bra om du läser dokumentet innan du uttrycker dina önskemål. Du är naturligtvis också välkommen in till oss på Hisingens Begravningsbyrå, så går vi igenom dokumentet tillsammans.

Om du vill så kan vi även förvara dokumentet åt dig - du får i så fall med dig en hänvisning om detta hem som du kan förvara bland dina viktiga dokument. Observera att det aldrig är lämpligt att förvara vare sig denna hänvisning eller dokumentet i bankfack, eftersom det ofta kan gå en lång tid innan detta öppnas och många ställningstaganden måste göras innan dess.

Det här dokumentet kan du hämta i PDF-format. Hämta PDF