Blommor
logo 2 anmalan varaprodukter 3
informationsmaterial2
varprislista 2
sbf big logo 0 telefon BOSBF
mail

Vi samarbetar med blhall loggapå Wieselgrensplatsen 17,
tel. 031-23 24 23.

Här nedan några exempel på binderier i olika kategorier.

Du är alltid välkommen att kontakta Sandra eller Caroline för ytterligare förslag.

Kistdekorationer

Kransar/Hjärtan

Buketter